โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อมาจาก ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ศูนย์ลาวอพยพ(เดิม) ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้านข้างติดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ด้านหน้าติดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี ใกล้ ๆ กับโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี

โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี เปิดให้บริการด้วยขนาด 142 เตียง(ปัจจุบัน ก.ค.2555)  และมีแนวโน้มที่จะขยายบริการให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงในอนาคต รพ.ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี เปิดให้บริการในวัน เวลาราชการ หยุดในวันเสาร์-อาิทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045285610-5 โทรสาร 045285618

Advertisements